Om oss

Miljø, rettferd og anti-imperialisme er nøkkelord i Hordaland SV sitt arbeid for den radikale reformsosialismen. Vårt mål er å utvikle og samle oppslutnad om konkrete politiske tiltak som syter for effektivt miljøvern, reduserte sosiale forskjellar og internasjonal avspenning. Hordaland SV driv alliansebygging med relevante organisasjonar, rørsler og aksjonar. Fag-, miljø- og kvinnerørsla har vore og er viktige samarbeidspartnarar. Hordaland SV har 22 lokallag og omlag 700 betalande medlemmer. SV er representert i eit flertall av kommunestyra i Hordaland, har fire representantar i fylkestinget og ein stortingsrepresentant.

Legg igjen en kommentar