Archive for april 2015

Med feministhjertet på venstresiden

Det er flott å være en del av en feministisk bølge, som nå har vart i flere år. Det er flere grunner til at feminismen har fått vind i seilene. Den blåblå regjeringen har gått til målrettede angrep på kvinners rettigheter, tilkjempede feministiske saker og systematisk nedbygging av viktige velferdsfunksjoner. Internasjonalt ser vi en motarbeidelse av kvinners rettigheter. Det har gjort feministiske aktivister kampklare. Som en del av denne bølgen har svenske Feministisk Initiativ (F!) fått gjennombrudd i EU-parlamentet i fjor vår, og det er nå etablert lister for F! i både Bergen og Oslo.

Startet påska 2015 med feministdebatt på maddam.no!