Archive for januar 2014

Innkalling til årsmøte i Bergen SV

Det blir årsmøte i Bergen SV lørdag 25. januar, kl 13:00(Registrering fra 12:15) i Rådhuskantinen. SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen innleder om den politiske situasjonen. Alle medlemmer har tale og forslagsrett, og er velkomne.

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Sak 1 Åpning og konstituering
Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

Sak 2 Årsmelding fra Bergen SV
Gjennomgang av Bergen SVs arbeid 2013. Ved styret.

Sak 3 Årsmelding fra bystyregruppen
Gjennomgang av Bergen SVs bystyregruppe sitt arbeid i 2013. Ved bystyregruppen.

Sak 4 Regnskap
Gjennomgang av Bergen SVs regnskap 2013.

Sak 5 Uttalelser
Forslag til uttalelser fra Bergen SVs årsmøte 2014.

Sak 6 Arbeidsplan
Styrets forslag til arbeidsplan for Bergen SV 2014.

Sak 7 Budsjett
Styrets forslag til budsjett for Bergen SV 2014.

Sak 8 Vedtektsendringer
Vedtektskomiteens forslag til endringer i vedtektene for Bergen SV.

Sak 9 Valg
Valg av styre, revisorer, valgkomité og fylkesårsmøtedelegater.

Vel møtt!

Hilsen styret i Bergen SV

 

SAKSPAPIRER KAN LASTES NED HER:

Årsmelding (doc) (PDF)

Regnskap (xls) (PDF)

Arbeidsplan (doc) (PDF)

Budsjett (xls) (PDF)

Vedtektsendringer (doc) (PDF)

Valgkomiteens innstilling (doc) (PDF)

Komiteer og delegater (doc) (PDF)

Årsmelding fra bystyregruppa (doc) (PDF)

Forslag til uttalelser

Reklameuttalelse (bystyregruppa) (doc) (PDF)

Kommuneøkonomi (bystyregruppa) (doc) (PDF)